Olivatko suomalaiset viikinkejä?

Olivatko suomalaiset viikinkejä?

 

Otsikossa esitetty kysymys, olivatko suomalaiset viikinkejä?, on herättänyt yllättävän vähän kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. Maamme viikinkiaika, joka ajoittuu noin vuosille 800 – 1050, on kuitenkin mielenkiintoinen, minkä vuoksi ajattelimmekin ottaa sitä käsittelevän uusimman tutkimustiedon esille tässä jutussa.

Fibula, Fabula, Fact – the Viking Age in Finland -tutkimus

Kuten edellä jo todettiinkin, on suomalaista viikinkiaikaa tutkittu yllättävän vähän. Kuitenkin tutkimustiedon puutteeseen on nyt saatu paikkausta Fibula, Fabula, Fact – the Viking Age in Finland -nimisen tutkimuksen myötä. Tutkimuksen toimittamisesta vastaavat Clive Tolley, Frog sekä Joonas Ahola, jotka lähestyvät tätä mielenkiintoista aihetta esimerkiksi kielitieteen, arkeologian sekä genetiikan näkökulmista käsin. Monitieteellinen lähestymistapa onkin omiaan käsiteltäessä aihetta, joka on kovin monitahoinen.

Millaiset elinolosuhteet vallitsivat Suomessa viikinkiaikana?

Tutkittaessa viikinkiaikaa ilmastotieteen näkökulmasta käsin on tultu siihen tulokseen, että tuolloin Suomen lämpötila oli hieman nykyistä lämpimämpi. Tämän ansiosta alueen elinolosuhteet olivat nykyistä jonkin verran suotuisammat. Kesät olivat nykyistä kuivempia ja talvet nykyistä leudompia.

Millaiset ihmiset asuivat Suomen alueella viikinkiaikana?

Tutkimuksen mukaan Suomessa asui viikinkiaikana ryhmiä, jotka puhuivat itämerensuomalaisiin kieliin kuuluneita kieliä. Nämä ryhmät asuivat lähinnä maan lounaisosissa. Karjalaiset asuivat Laatokan varrella. Saamelaiset tai heidän esi-isänsä olivat kuitenkin vallanneet viikinkiaikana suuren osa nykyisen Suomen alueesta. Metsästys ja keräily olivat heille tyypillisiä elinkeinoja. Maan lounaisosissa puhutun kielen arvellaan muistuttaneen runsaasti nykysuomea.

Oliko Suomen alueella kuitenkaan viikinkejä? Jotta voitaisiin ottaa kantaa tähän, on ensin tarpeen määritellä sana viikinki. Sanallahan viitataan henkilöön, joka tekee ryöstöretkiä vesiteitse. Löytyikö viikinkiajan Suomesta tällaisia henkilöitä ja voimmeko kutsua esi-isiämme viikingeiksi? Liikkuivatko myös suomalaiset joukkioina rannikkoalueilla tehden alueille ryöstöretkiä? Tällaisesta toiminnasta ei suomalaisten kohdalla ole juurikaan todisteita. Toisaalta taas, jos sana viikinki määritellään hieman laajemmin ja määrittelyyn riittää pelkkä sotaisa kulttuuri tai sotaisuus, niin tällöin Suomenkin alueelta löytyy merkkejä viikinkikulttuurista. Tuon ajan haudoista on esimerkiksi löydetty runsaasti erilaisia aseita – jopa runsaammin kuin muista samalta ajalta peräisin olevista skandinaavisista haudoista keskimäärin. Suomen alueella on siis ilmeisesti arvostettu viikinkiaikana symboliikkaa, joka liittyy soturiuteen taikka sotureihin ja tämä symboliikka on ollut käytössä kuolemaan liittyvissä kulteissa taikka kuolemaan liittyvissä rituaaleissa. Toisaalta ulkomailta ei ole löydetty juuri lainkaan merkkejä suomalaisten viikinkiaikaisten sotureiden jäljistä taikka heidän suurikokoisista ryöstösaaliistaan.

Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, etteikö suomalaisia olisi liittynyt viikinkien joukkoihin. Erityisesti Laatokan alueella on todennäköisesti tapahtunut kulttuurien toisiinsa sekoittumista, olihan alueen elämän erityisen vilkasta. Tutkija pitää myös todennäköisenä, että Ahvenanmaan asukkaat ovat luultavasti toimineet viikinkien kielioppaina sekä tulkkeina näiden Venäjän jokiin suuntautuneilla retkillä.

Islantilaisista saagoista löytyy viittauksia Suomeen

On mielenkiintoista, että islantilaisissa saagoissa on viittauksia viikinkiaikaiseen Suomeen, jossa maamme rannikkoa kutsutaan esimerkiksi roihujen rannikoksi. Tällä viitataan ilmeisesti rannikolle sytytettyihin varoitustuliin, joilla pyrittiin varoittamaan viikinkien saapumisesta rannikolle.

Miksi Suomesta ei tullut viikinkien siirtomaata?

Suomesta ei koskaan tullut viikinkien siirtomaata, vaikka ne valloittivatkin Suomen naapurialueita. Ilmeisesti viikingit eivät myöskään koskaan asuneet Suomessa pysyvästi. Tämä saattaa johtua siitä, että Suomi näytti viikinkien silmissä köyhältä sekä epäkiinnostavalta alueelta. Toisaalta vaaleat suomalaiset kyllä kiinnostivat – orjina, joita kaupattiin eteläisille orjamarkkinoille.