Millaista oli elämä autonomisessa Suomessa Venäjän keisarikunnassa?

Millaista oli elämä autonomisessa Suomessa Venäjän keisarikunnassa?

Vaikka Suomen alue olikin Ruotsin vallan alla niinkin pitkään kuin 1200-luvun lopulta aina vuoteen 1809, niin pikkuhiljaa Ruotsin suurvalta alkoi heikentyä. Tämän heikentymisen johdosta se ei enää kyennyt ylläpitämään ja pitämään hallussaan kaikkia valloituksiaan Itämeren ympäristössä. Tämän vuoksi myös Suomen nykyinen alue siirtyi sotien jälkeen Venäjän hallintaan. Iso- ja pikkuvihan seurauksena Vanhan Suomen alueiksi kutsutut alueet siirtyivät Venäjän haltuun. Suomen sodan seurauksena koko Suomesta tuli Venäjän keisarikunnan autonominen suuriruhtinaskunta. Tämä tapahtui vuonna 1809, josta alkoi Suomen autonomian aika Venäjän keisarikunnassa. Kyseinen aikakausi päättyi vasta vuonna 1917 Suomen saavutettua itsenäisyyden.

Millaisia muutoksia Suomen autonomiassa tapahtui vuosina 1809-1917?

Vaikka Suomi olikin suuriruhtinaskunnan asemassa ja sillä oli periaatteessa autonomia 1809-1917, niin voidaan myös sanoa, että Suomen autonomiassa tapahtui merkittävä muutos vuonna 1905 – suurlakon vuonna. Osa on jopa sitä mieltä, että suurlakon aikaansaamat muutokset päättivät Suomen autonomisen aseman, koska Venäjälle muodostui pääministerijohtoinen ministeriö ja Suomea koskevien asioiden tuli kulkea tämän ministeriön kautta ennen kuin ne menivät keisarille asti. Autonomiasta tuli siis rajoittunutta tai sen voidaan jopa katsoa päättyneen kokonaan.

Uusi noususuhdanne koettiin autonomian osalta vuonna 1917 vallankumouksen myötä. Vallankumous tapahtui maaliskuussa 1917 ja sitä seurasi maaliskuun manifesti. Autonomiasta oli silti edelleenkin vain varjo jäljellä – jos sitäkään.

Vaikka autonomian ajassa olikin puutteensa, niin autonomian aikaa voidaan pitää Suomessa myös melko rauhallisena ajanjaksona; maa sai olla pitkään rauhassa esimerkiksi sodankäynniltä. Esimerkiksi liikennettä kehitettiin maassa kyseisenä aikana ja maahan saatiin uusia maanteitä sekä ensimmäinen rautatie. Rautatie valmistui 1862 ja kulki Helsingin ja Hämeenlinnan väliä. Vaikka kyseessä olikin melkoinen uudistus, niin kovin nopeasta rautatielinjasta ei ollut kyse, sillä matka näiden kaupunkien välillä kesti tuohon aikaan 4,5 tunnin verran.

Kaupungit alkoivat kasvaa Suomen autonomian aikana ja niihin ilmestyi uudenlaisia kauppoja. Helsinki sai pääkaupungin aseman 1812 Turun sijaan lähinnä sijaintinsa ansiosta. Työläisten olot olivat autonomian aikana haastavat ja myös lapsityövoiman käyttö oli yleistä.

Mihin Suomen autonominen asema Venäjän keisarikunnan suuriruhtinaskuntana päättyi?

Suomen autonominen asema Venäjän keisarikunnan suuriruhtinaskuntana päättyi Suomen itsenäisyyden saavuttamiseen. Itsenäisyysjulistus annettiin 6.12.1917. Tämä tapahtui lokakuun vallankumouksen jälkimainingeissa. Neuvosto-Venäjä, jota tuolloin johti Lenin, tunnusti maamme itsenäisyyden 31.12.1917. Sisällissota alkoi Suomessa 28.1.1918 repien rikki kansan rivejä. Valkoiset voittivat sodan Saksan tukemina.

Kun sodat alkoivat olla taakse jäänyttä elämää, alkoi pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentaminen. Tämä vaati runsaasti ponnisteluja syrjäiseltä ja pieneltä maalta, mutta ponnistelujen tulokset alkoivat näkyä yllättävän pian. Jos vuonna 1952 Helsinki valittiin olympialaisten isännäksi ja vuonna 1995 maamme liittyi EU:hun. 2002 Suomessa otettiin käyttöön euro markan sijaan.