Suomen historia

Suomen historia

Syrjäinen kansa

Ensimmäinen tunnettu maininta suomalaisista on roomalaisen Tacituksen Germania-teoksessa, jossa hän aivan kirjoitelman lopussa mainitsee pohjoisessa asustavat fennet. Näiden elämää hän kuvailee ankaraksi henkiinjäämistaisteluksi, joskin Tacitus on myös sitä mieltä että jossain määrin nämä fennet elävät äärimmäisessä vapauden tilassa – he kun eivät osaa edes unelmoida mistään paremmasta.

Ristiretkien kautta Ruotsin vallan alle

Virallisempi Suomen historia kuitenkin alkaa vasta keskiajan lopulta. Tällöin eurooppalaiset maininnat Suomesta liittyvät ristiretkiin. Katolinen kirkko teki tuolloin ankaraa käännytystyötä, jossa ei vertakaan säästelty. Näistä verisistä taistoista saivat etenkin suomalaiset osansa. Vähitellen työ kuitenkin alkoi tuottaa tulosta ja Suomikin saatiin osaksi länsimaista sivistystä.

Samoihin aikoihin Suomi myös liitettiin osaksi Ruotsia, olkoonkin, ettei Suomella tuolloin käsitetty kuin joitakin eteläisempiä alueita nykyisestä maastamme. Tällaiseksi merkittäväksi paikaksi nousi heti alussa Turun kaupunki. Sen sijaan pohjoiset ja itäiset osat maasta saivat vielä satoja vuosia viettää eristäytynyttä elämäänsä.

Osana pohjoista suurvaltaa

Seuraava suuri muutos – niin Suomelle kuin Ruotsillekin – tapahtui Kustaa Vaasan noustua kuninkaan istuimelle 1500-luvulla. Kustaa Vaasa otti tehtäväkseen valtakunnan uudistamisen, joka sittemmin johti Ruotsin nousemiseen pohjoiseksi suurvallaksi. Kenties merkittävin Vaasan uudistuksista oli uskonpuhdistus, jossa katolinen usko sai myös Ruotsissa tehdä tilaa uudelle luterilaiselle uskonnolle. Vaasan aikana suomalaiset saivat myös kärsiä monista kahakoista itäisen rajanaapurinsa Venäjän kanssa, mikä sittemmin johti talonpoikaiskapinoihin.

1600-1700-luvuilla Euroopan sydänmailla suosittua huvia olivat naamiaiset:http://www.boostcontent.com/externalUrl?url=https%3A%2F%2Fwww.partyking.fi%2Fnaamiaisasut%2F&type=anchor”>